آگهی خرید سگ

فروش قناری قرمز سیر چند رنگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری قرمز سیر چند رنگ

قناری قرمز سیر چند رنگ – این نزاد شبیه نزاد قبلی است و از اصلاح نژاد قبلی با نزاد های تیره به وجود امده است و تنها تفاوت ان با نژاد قبلی رنگ تیره پشت و بال ها است که به رنگ قهوه ای سیر تا مشکی می باشد در این نزاد دم ها به رنگ صورتی روشن با رگه های سفید است - فروش قناری قرمز سیر چند رنگ

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,