آگهی خرید سگ

فروش قناری هیبرید با فنچ الاریو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هیبرید با فنچ الاریو

قناری هیبرید با فنچ الاریو – این گونه نتایج امیزش قناری با فنچ الاریو است نام علمی فنچ الاریو است و تمامی سر و قسمتی از سینه به رنگ سیاه و باقیمانده سینه و شکو و دمگاه به رنگ سفید است دور تا دور گردن طوقی به رنگ سفید دار و بال ها به رنگ قهوه ای تیره است نر وماده شبیه هم هستند طول بدن آن 14 سانتی متر است نتایج حاصله نیز بیشتر شبیه فنچ الاریو است و رنگ پر وبال ان قهو های تیره است - فروش قناری هیبرید با فنچ الاریو

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,