گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش قناری هیبرید با سهره زرد سر مشکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هیبرید با سهره زرد سر مشکی

قناری هیبرید با سهره زرد سر مشکی – این گونه نتایج آمیزش قناری با سهره زرد سر مشکی است پرنده نر به رنگ سبز مایل به زرد و با پیشانی و چانه سیاه و پرنده ماده به رنگ زیتونی مایل به قهوه ای وزیر تنه سفید با اثری از رنگ زرد سبز در آن دیده می شود در نتایج حاصله می توان رنگ سیاه پیشانی و زیر تنه سفید ارث مانده از سهره زرد را مشاهده کرد - فروش قناری هیبرید با سهره زرد سر مشکی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,

فروش قناری هیبرید با سهره زرد سر مشکی