پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش قناری هیبرید با سهره سر سیاه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هیبرید با سهره سر سیاه

قناری هیبرید با سهره سر سیاه - این گونه نتایج آمیزش قناری با سهره سر سیاه است که پرنده نر سهره سر سیاه با زیر تنه صورتی مایل به قرمز پشت خاکستری تارک سیاه نوار پهن سفید روی بال و منقار سیاه و سخت به اسانی شناخته می شود پرنده ماده کمرنگ تر بوده و با زیر نخودی مایل به قهوه ای و زرق و برق کمتری از پرنده نر دیده می شود نتلیج حاصله نیز بسیار به سهره سر سیاه شبیه می باشد - فروش قناری هیبرید با سهره سر سیاه

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,

فروش قناری هیبرید با سهره سر سیاه