آگهی خرید سگ

فروش ژرمن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش ژرمن

فروش ژرمن نگهبان محافظان و پلیس همگی به سگ برای محافظت از انها و اماکن نیاز دارند با کمال تعجب یک سگ را می توان برای بسیاری از کارها ی سخت تعلیم داد این امر بستگی به مهارت پرورش دهنده دارد سگهای ژرمن می توانند اجسام سنگین را بکشند قارچهای خوراکی را پیدا کنند و به افراد نابینا کمک نمایند همچنین می توانند با بو کشیدن ردپاها را شناسایی کنند و یا به جستجوی داروها مواد مخدر و مواد منفجره بپزدازند و یا در کنترل اغتشاش و شورش کمک کننده باشند بهترین سگ برای ردگیری است زیرا حس بویایی قوی و هنوز برای نیروهای پلیس و امور جستجو از ارزش زیادی برخوردار است جهت فروش ژرمن به مرکز فروش سگ مرکز پرورش ژرمن در همین سایت مراجعه نمائید

فروش ژرمن

,

فروش سگ ژرمن

,

پرورش ژرمن

,

پرورش توله ژرمن

,

فروش ژرمن