شهر حیوانات

فروش طوطی آمازون تاج قرمز

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی آمازون تاج قرمز

فروش طوطی آمازون تاج قرمز - نام دیگر آن آمازون گونه سبز طوطی تاج سرخ طوطی سرخ سر مکزیکی است. طول بدن آن 33 سانتی متر و وزن آن 270 گرم است. رنگ بدن آن همانند سایر طوطی های آمازون به رنگ سبز است و بر روی سینه حالتی شبیه به پوسته می گیرد پیشانی به رنگ سرخ و گونه ها به رنگ سبز روشن منقار به رنگ زرد روشن و پاها به رنگ خاکستری است در پرنده ماده لکه سرخ فقط پیشانی را می پوشاند و تا پس سر پرنده امتداد نمی یابد. خاستگاه آن آمریکا و مکزیک است

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,