پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش طوطی آمازون توکمان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی آمازون توکمان

فروش طوطی آمازون توکمان - این پرنده در حال انقراض است و نام آن در لیست جهانی حیوانات رو به انقراض آمده است. طول بدن آن 30 سانتی متر است. بدن پرنده به رنگ سبز بوده و لکه سرخی بر پیشانی دارد و چند پر سرخ رنگ نیز در بین بال ها دیده می شود و برخی معتقدند که بر اساس تعداد پرهای سرخ می توان پرنده نر را از ماده باز شناخت به طوری که پرنده نر دارای هشت پر سرخ در هر بال است در حالی که پرنده ماده تعداد کمتری پر سرخ رنگ در هر بال دارد. خاستگاه آن آرژانتین و بولیوی است. این گونه در سال 1885 میلادی توسط طبیعی دان آلمانی ژان لویس کابانیس شناسایی شد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,

فروش طوطی آمازون توکمان