باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش طوطی آرای پیشانی سرخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی آرای پیشانی سرخ

فروش طوطی آرای پیشانی سرخ - نام انگلیسی آن ماکائوی پیشانی سرخ است. خاستگاه آن منطقه کوچکی در بولیوی و در فاصله دویست کیلومتری سانتا کروز است. پرنده ای رو به انقراض است و به نظر می رسد که تنها 150 قطعه از آن باقی مانده است. طول بدن آن 60 سانتی متر و وزن آن 485 تا 600 گرم است. پیشانی شانه ها و دور چشم پرنده به رنگ سرخ است پرنده ماده 3 تا 4 تخم می گذارد و مدت 26 روز بر روی تخم ها می خوابد. این پرنده در مناطق خشک کوهستانی با روزهای بسیار گرم و شب های سرد زندگی می کند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,