گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش طوطی کونور گلو آبی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی کونور گلو آبی

فروش طوطی کونور گلو آبی - نام دیگر آن کونور سرخ قفا کونور سرخ گوش است. خاستگاه آن جنگل های استوایی سواحل اقیانوس اطلس است. پرنده ای بازیگوش است و باید در قفس آن اسباب بازی قرار داد تا پرنده با آن خود را سرگرم کند. نگهداری آن دشوار نیست و در قفس نیز به زاد و ولد می پردازد و می توان به راحتی از آن جوجه گرفت. این گونه در سال 1820 میلادی توسط طبیعی دان آلمانی پرنس ماکسی ملیان وید شناسایی شد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,

فروش طوطی کونور گلو آبی