شهر حیوانات

فروش طوطی کونور میترید

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی کونور میترید

فروش طوطی کونور میترید - نام دیگر آن کونور کله سرخ و یا کونور کله گیلاسی است و علت این تسمیه لکه سرخی که بر روی سر و دور چشم و زیر چشم پرنده قرار دارد. طول بدن آن 37 سانتی متر است و رنگ بدن آن سبز درخشان بوده و دم نسبتاً درازی دارد. خاستگاه آن کشور پرو و شمال غرب آرژانتین و شرق بولیوی و در بخش هایی از ایالات متحده آمریکا نظیر کالیفرنیا فلوریدا و هاوائی است. این گونه سه زیر گونه دارد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,