باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش شاه طوطی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش شاه طوطی

فروش شاه طوطی - نام دیگر آن طوطی اسکندر است زادگاه آن هندوستان و سریلانکا می باشد طول بدن آن 50 سانتی متر است و طول دم آن در حدود 30 سانتی متر است رنگ بدن سبز است و طوق گردن در پرنده نر سیاه رنگ بوده و در پرنده ماده این طوق دیده نمی شود پنج زیر گونه از آن وجود دارند که عبارتند از شاه طوطی معمولی شاه طوطی برمه ای شاه طوطی آندامان شاه طوطی سیامی و شاه طوطی نپالی

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,