شهر حیوانات

فروش طوطی پاراکیت بال زرشکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی پاراکیت بال زرشکی

فروش طوطی پاراکیت بال زرشکی - نام دیگر آن طوطی بال سرخ است از مشخصات ممیزه این پرنده داشتن بال زرشکی رنگ است که البته این رنگ در پرنده نر به وضوح قابل رؤیت است اما در پرنده ماده به صورت نوار باریکی از رنگ زرشکی دیده می شود از این رو تشخیص جنسیت از روی شکل ظاهری در این پرنده امکان پذیر است طول بدن آن 30 سانتی متر است و پرنده ماده 3 تا 6 تخم می گذارد و مدت سه هفته بر روی تخم ها می خوابد و جوجه ها نیز در سن شش هفتگی لانه را ترک می نمایند این گونه در سال 1788 میلادی توسط طبیعی دان آلمانی یوهان جملین شناسایی شد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,