شهر حیوانات

فروش طوطی پاراکیت سرخ قفا

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی پاراکیت سرخ قفا

فروش طوطی پاراکیت سرخ قفا- نام دیگر آن طوطی پست قرمزی و طوطی چمنی است یکی از محبوب ترین گونه های پاراکیت استرالیایی است که طول بدن آن 28 سانتی متر است تشخیص جنسیت از روی شکل ظاهری مقدور بوده و نرها به رنگ سبز روشن می باشند در حالی که ماده به رنگ خاکستری است البته هر دو جنس بر روی قفای خود لکه ای سرخ دارند پرنده ماده 4 تا 6 تخم می گذارد و مدت 18 روز بر روی تخم ها می خوابد برخی از نرها ممکن است که جوجه های نر را به قتل برسانند از این رو پس از بیرون آمدن جوجه ها باید پرنده نر را از آنان دور ساخت

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,