باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش طوطی پاراکیت طوقی طوطی ملنگو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی پاراکیت طوقی طوطی ملنگو

فروش طوطی پاراکیت طوقی طوطی ملنگو- این گونه بیشترین پراکندگی را در جهان امروز دارد از مشخصات ممیزه آن داشتن طوق سیاه گردن است خاستگاه آن کشور هندوستان و آفریقا است دو زیر گونه به نام های طوطی ملنگو هندی و طوطی ملنگو آفریقایی دارد طول بدن آن 38 سانتی متر است و در گذشته در بسیاری از تمدن های کهن نظیر یونان و رم باستان پرورش داده می شد و امروزه نیز شیوع فراوانی دارد پرنده ماده 4 تا 5 تخم می گذارد و مدت 24 روز بر روی تخم می خوابد و جوجه بعد از 49 روز لانه را ترک می کنند به راحتی با آدمی انس می گیرد و می تواند بعضی از صداها را تقلید نماید

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,