شهر حیوانات

فروش طوطی پاراکیت سرخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی پاراکیت سرخ

فروش طوطی پاراکیت سرخ- تشخیص این گونه به علت رنگ سرخ آن از سایر گونه های پاراکیت به راحتی امکان پذیر است طول بدن پرنده 25 تا 30 سانتی متر است تشخیص جنسیت آن از روی شکل ظاهری مقدور نیست و برای این کار باید از روش تشخیص جنسیت به روش DNA استفاده کرد پرنده ماده 5 تا 7 تخم می گذارد و مدت 26 روز بر روی تخم ها می خوابد و جوجه ها در سن پنج هفتگی لانه را ترک می کنند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,