شهر حیوانات

فروش طوطی پاراکیت چمنی باشکوه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی پاراکیت چمنی باشکوه

فروش طوطی پاراکیت چمنی باشکوه- نام دیگر آن طوطی سینه سرخ طوطی گلو پرتقالی و طوطی باشکوه است طول بدن آن 20 سانتی متر است و تشخیص جنسیت از روی شکل ظاهری امکان پذیر است زیرا که پرنده نر بر روی سینه لکه سرخ درخشانی دارد و سر و گردن آن به رنگ آبی درخشان است اما پرنده ماده لکه سبزی بر روی سینه دارد پرنده ماده 5 تا 6 تخم می گذارد و مدت 19 روز بر روی تخم ها می خوابد و جوجه ها در طی 30 روز بال و پر در می آورند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,