گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش کاکادوی تاج بالنگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کاکادوی تاج بالنگ

فروش کاکادوی تاج بالنگ - پرنده ای متوسط الحجم با تاج نارنجی منقاری تیره و گوشی به رنگ نارنجی کم رنگ و حلقه دور چشم آبی رنگ و پنجه های تیره قوی می باشد تشخیص نر و ماده از روی شکل ظاهری دشوار است خاستگاه آن جزیره سومبا و جزایر کوچک سوندا در کشور اندونزی است این پرنده یکی از زیر گونه های طوطی کاکادوی تاج گوگردی کوچک است طول بدن آن 32 سانتی متر است این پرنده جزو پرندگان در حال انقراض می باشد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,

فروش  کاکادوی تاج بالنگ