باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کاکادوی دوکورپس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کاکادوی دوکورپس

فروش کاکادوی دوکورپس - نام دیگر آن کاکادوی سلیمان کوریلای سلیمان و کوریلای گسترده کاکل است طول بدن آن 30 سانتی متر است خاستگاه آن جزایر سلیمان است پر و بال پرنده به رنگ سفید است و رنگ پوست در اطراف چشم به رنگ آبی است کاکل آن در مقایسه با سایر گونه های کاکادو کوچک تر است پرنده ماده در هر بار 2 تخم می گذارد و مدت 25 روز بر روی تخم می خوابد و جوجه ها در عرض 62 روز بال و پر درآورده و لانه را ترک می کنند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,