شهر حیوانات

فروش کاکادوی باشکوه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کاکادوی باشکوه

فروش کاکادوی باشکوه - نام دیگر آن کاکادوی گلی است این پرنده در اکثر قسمت های استرالیا یافت می شود طول بدن آن 35 سانتی متر است رنگ زیبایی دارد و نگهداری آن بسیار آسان است عنبیه چشم پرنده نر تیره تر از عنبیه چشم پرنده ماده است نیازهای غذایی این پرنده با سایر طوطی ها متفاوت است به طوری که نباید جیره هایی که قسمت عمده آن را تخم آفتابگردان یا سایر دانه های روغنی تشکیل می دهند در اختیار این پرنده قرار داد زیرا که ممکن است منجر به بروز تومورهای بافت چربی گردد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,