شهر حیوانات

فروش کاکادوی گروه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کاکادوی گروه

فروش کاکادوی گروه - نام دیگر آن کاکادوی گله سرخ و یا کاکادوی تاج سرخ است طول بدن آن 35 سانتی متر و وزن آن 250 گرم است تشخیص جنسیت از روی شکل ظاهری امکان پذیر است و پرنده ماده لکه سرخ روی سر را ندارد و جوجه ها نیز شبیه پرنده ماده می باشند فقط جوجه نر لکه سرخ کوچکی بر روی سر دارد خاستگاه آن استرالیا است و در اطراف جنگل های ایوکالپت تا کانبرا پراکنده است

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,