باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کاکادوی کوفین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کاکادوی کوفین

فروش کاکادوی کوفین - طول بدن پرنده 32 سانتی متر است رنگ پر و بال آن سفید و در برخی جاها صورتی رنگ و در زیر بال ها زرد رنگ است رنگ منقار و پاها به رنگ خاکستری روشن است برخی معتقدند که این پرنده برای پرورش به عنوان حیوان دست آموز مناسب نیست پرنده ماده در هر بار 2 تا 3 تخم می گذارد و مدت 30 روز بر روی تخم ها می خوابد و معمولاً پرنده نر روزها و پرنده ماده شب ها بر روی تخم ها می خوابند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,