باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کاکادوی تاج گوگردی بزرگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کاکادوی تاج گوگردی بزرگ

فروش کاکادوی تاج گوگردی بزرگ - پرنده ای بسیار باهوش است و حافظه ای قوی دارد و به هیچ وجه بدرفتاری را فراموش نمی کند معمولاً رنگ بدن آن سفید و رنگ تاج آن زرد است و تاج آن نسبتاً بزرگ است رنگ منقار و پا خاکستری تیره است و پرنده می تواند با چنگال ها و منقار قوی خود صدمات زیادی به افراد وارد نماید معمولاً زیاد فریاد می زند و می توان به آن کلمات زیادی یاد داد در فصل جفت گیری و لانه سازی اعتماد خود را به اطرافیان از دست می دهد و نسبت به مربی خود نیز رفتاری خشن از خود نشان می دهد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,