باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کاکادوی چتری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کاکادوی چتری

فروش کاکادوی چتری - طول بدن آن 48 سانتی متر است و بزرگ ترین طوطی کاکادوی سفید به شمار می رود و علت تسمیه آن به چتری به علت وضعیت چتر مانند تاج آن است زادگاه این طوطی در شمال و مرکز جزیره ملوکان در کشور اندونزی است تشخیص جنسیت نر و ماده از روی شکل ظاهری پرنده ممکن است به طوری که رنگ عنبیه چشم در ماده ها سرخ قهوه ای است در حالی که رنگ آن در نرها سیاه است پرنده ماده در هر بار دو تخم می گذارند و معمولاً پرنده نر و ماده در خوابیدن روی تخم با یکدیگر همکاری می کنند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,