گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش طوطی لوری سرخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی لوری سرخ

فروش طوطی لوری سرخ - طول بدن آن 25 تا 27 سانتی متر است طوطی بسیار زرنگ و باهوشی است که سرتاسر بدن آن به رنگ سرخ است که لکه های آبی رنگی بر روی سر بال ها و دم دارد زبان این پرنده دارای مشخصات آناتومی مخصوصی است به طوری که سطح زبان آن از پرزهای بلندی تشکیل یافته که انتهای آنها به شکل U در می آید این ساختار زبان باعث می شود که پرنده بتواند به راحتی گرده ها را از روی گل ها جمع آوری نماید و بر روی آنها تغذیه کند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,

فروش طوطی لوری سرخ