شهر حیوانات

فروش طوطی برزیلی آبسینیان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی برزیلی آبسینیان

فروش طوطی برزیلی آبسینیان - نام دیگر آن طوطی برزیلی بال سیاه است تعیین جنسیت در این گونه کاری بسیار ساده و آسان است و به راحتی با یک نگاه ساده می توان پرنده نر را از پرنده ماده تشخیص داد در پرنده نر پیشانی به رنگ سرخ و حلقه دور چشم ها به رنگ قرمز درخشان و رنگ زیر بال سیاه است این در حالی است که پرنده ماده فاقد رنگ سرخ درخشان در سر و اطراف چشم ها و همچنین رنگ سیاه زیر بال است هر دو جنس نر و ماده منقاری سرخ دارند طول بدن پرنده 16 سانتی متر است این پرنده در طبیعت به صورت گله های کوچک در شکاف درختان زندگی می کند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,