باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش عروس هلندی مرواریدی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش عروس هلندی مرواریدی

فروش عروس هلندی مرواریدی - نام دیگر آن عروس هلندی صدفی است ولی نام مرواریدی شایع تر است علت تسمیه این گونه به عروس هلندی صدفی این است که رنگ پر و بال پرنده به گونه ای است که شکل صدف ها را تداعی می کند این گونه برای اولین بار در سال 1967 در آلمان توسط تعدادی از علاقه مندان به پرورش و تکثیر عروس هلندی به وجود آمد رنگ پرهای بدن خاکستری روشن با زمینه سفید می باشد و سری زرد و گونه هایی نارنجی دارد کاکل آن نیز به رنگ قهوه ای آبی فام است

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,