باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش طوطی انجیری صورت سرخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی انجیری صورت سرخ

فروش طوطی انجیری صورت سرخ - نام های دیگر آن طوطی انجیری صورت آبی طوطی انجیری کوتوله و طوطی انجیری دو چشمه است خاستگاه این گونه کشور گینه نو و سواحل استوایی قاره استرالیا می باشد طول بدن آن 14 سانتی متر است و کوچک ترین گونه طوطی در استرالیا می باشد این گونه از لحاظ جنسی دیفورمیک هستند و تشخیص پرنده نر از پرنده ماده به راحتی از طریق اختلاف رنگ پرها امکان پذیر است به طوری که پرنده نر در زیر چشم ها لکه ای سرخ دارد که این لکه در پرنده ماده به رنگ آبی می باشد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,