باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش طوطی انجیری بزرگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی انجیری بزرگ

فروش طوطی انجیری بزرگ - نام های دیگر آن طوطی انجیر سر آتشی طوطی انجیر دیسمارست است و دیسمارست نام طبیعی دان فرانسوی است که در سال 1826 این گونه را کشف نمود خاستگاه این گونه غرب جزایر پاپوا اندونزی و نواحی جنوبی و غربی گینه نو می باشد تعیین جنسیت از روی شکل ظاهری امکان پذیر نیست زیرا که پرنده نر و پرنده ماده کاملاً شبیه یکدیگر هستند این گونه در جنگل ها و مناطق استوایی زندگی می کند و شش زیرگونه دارد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,