آگهی خرید سگ

فروش کاسکوی کنگو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کاسکوی کنگو

فروش کاسکوی کنگو - نیز می رسد و در حدود 50 تا 60 سال عمر می کند پرنده ای بسیار باهوش است و برخی از دانشمندان هوش آن را به هوش بچه چهار ساله تشبیه کرده اند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,