گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش طوطی مایر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی مایر

فروش طوطی مایر - طول پرنده 22 سانتی متر و وزن آن 100 تا 135 گرم است سر گردن و قسمت بالایی بدن خاکستری مایل به قهوه ای بوده و قسمت های پایینی بدن به رنگ سبز مایل به آبی است و لکه های زردی بر لبه های بال دیده می شود منقار قهوه ای و رنگ چشم قرمز پرتقالی است و ساق پا و پنجه ها به رنگ خاکستری است پرنده ماده هر بار 3 تا 4 تخم می گذارد و مدت 26 روز بر روی تخم ها می خوابد و جوجه ها در طی 9 هفته بال و پر در می آورند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,

فروش طوطی مایر