شهر حیوانات

فروش شاه طوطی استرالیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش شاه طوطی استرالیایی

فروش شاه طوطی استرالیایی - طول آن 43 سانتی متر و وزن آن در حدود 210 تا 270 گرم می باشد این طوطی بزرگ جثه و با وقار به دو رنگ سبز و سرخ دیده می شود پرنده نر و ماده از لحاظ رنگ بال ها با یکدیگر متفاوتند به طوری که پرنده نر همان طور که در تصویر دیده می شود سر و سینه ای سرخ رنگ دارد این در حالی است که سر و سینه در پرنده ماده سبز رنگ است و تنها ناحیه زیر شکم سرخ رنگ است پرنده ماده در هر بار 3 تا 4 تخم می گذارد و به مدت 20 روز بر روی تخم ها می خوابد و جوجه ها در عرض چهار هفته بال و پر در می آورند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,