شهر حیوانات

فروش طوطی گلچین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی گلچین

فروش طوطی گلچین - این گونه بومی جزایر سلیمان سومبا گینه نو و جزایر اطراف شمال شرقی استرالیا و جزایر ملوک اندونزی است این گونه دی موفیک بوده و رنگ پرها در نر و ماده با هم تفاوت دارند به طوری که پرنده نر به رنگ سبز و پرنده ماده به رنگ سرخ می باشد قبایل بومی از پرهای این پرنده برای تزیین خانه های خود استفاده می کردند این گونه در سال 1776 میلادی توسط جانورشناس آلمانی فیلیپ لودویک مولر شناسایی شد این گونه 9 زیر گونه دارد و طول بدن آن در حدود 35 سانتی متر است

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,