شهر حیوانات

فروش طوطی خفاشی تاج آبی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی خفاشی تاج آبی

طوطی خفاشی تاج آبی - خاستگاه این گونه جنگل های تایلند تا برمه است و بر گل ها میوه ها دانه و حشرات تغذیه می کند این طوطی ها معمولاً به رنگ سبز دیده می شوند و منقار طوطی های بالغ به رنگ مشکی است طوطی های نر بالغ تاج آبی رنگ گلوی سرخ کفل قرمز و کمر زرد رنگ دارند در حالی که طوطی ماده فاقد کمر زرد رنگ و گلوی سرخ بوده و تاج آبی بسیار کم رنگ هستند این طوطی ها در شکاف درختان لانه کرده و هر طوطی ماده هر بار سه تخم می گذارد و تخم ها بعد از 20 روز تبدیل به جوجه شده و جوجه ها پس از 33 روز لانه را ترک می کنند

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,