شهر حیوانات

فروش طوطی پاراکیت شاخ دار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش طوطی پاراکیت شاخ دار

فروش طوطی پاراکیت شاخ دار - این گونه بومی کالدونیای جدید است و از مشخصات آن رنگ سبز تیره بدن و رنگ تیره اطراف چشم ها و رنگ سرخ بالای سر است که به رنگ زرد منتهی شده و وجود دو شاخ بلند تیره منتهی به سرخ بر بالای سر است و بال ها و دم به رنگ آبی تیره است این پرنده در جنگل های طبیعی مخصوصاً جنگل های کاج موجود در کالدونیای جدید زندگی می کنند این طوطی به صورت جفت و یا گله های کوچک دیده می شود و لانه خود را بر روی زمین و یا بر بالای درختان می سازد

فروش طوطی

,

فروش کاسکو

,

فروش کاسکو سخنگو

,

طوطی

,

کاسکو

,

قناری

,