باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر شاهین سیاه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر شاهین سیاه

فروش کبوتر شاهین سیاه - این کبوتر یک کبوتر خانگی و مسابقه ای است که می تواند برای مدت ده ساعت به صورت پیوسته پرواز نماید این کبوتر در انگلستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی وجود دارد و معمولاً به رنگ مشکی خالص یا یکدست دیده می شود بدنی کشیده و بال های محکم و قوی دارد که این خصوصیات به آن قدرت پرواز خوبی می دهد و نام شاهین نیز به همین علت بر روی اطلاق شده است

کبوتر

,

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,