آگهی خرید سگ

فروش کبوتر دم چتری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر دم چتری

فروش کبوتر دم چتری - کبوتر دم چتری یکی از گونه های زیبای کبوترهای زینتی به شمار می رود این کبوتر بسیار مغرور بوده و سر خود را به عقب کشیده و سینه خود را جلو می دهد و پرهای دم خود را همانند چتر باز می کند در چنین حالتی بال های وی از دو طرف بدنش آویزان خواهند بود و از لحاظ جثه به دو نوع می باشد نوع اول جثه کوچکی دارد و منشأ آن کشور هندوستان اما نوع دوم جثه بزرگی دارد و منشأ آن کشور آمریکا است و پاهای آن پر دارد و بر روی سر نیز کاکل دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,