پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش کبوتر معلق زن قفسی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر معلق زن قفسی

فروش کبوتر معلق زن قفسی - کبوتری خارق العاده است که دارای برخی خصوصیات ممیز می باشد که این خصوصیات به نمایش های فوق العاده آن بر می گردد این کبوتر به رنگ های مختلف دیده می شود پاهای آن کمی بلندتر از کبوترهای غلتان نمایشی است پرهای دم آن بالغ بر هفده پر می باشد و این در حالی که تعداد پرهای دم سایر کبوترها دوازده پر می باشد و پرهای دم این نژاد عریض تر از پرهای دم نژادهای دیگر است این نوع کبوتر در سوریه و ترکیه و ایران به وفور دیده می شود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

فروش کبوتر معلق زن قفسی