باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر چلچله افسونگر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر چلچله افسونگر

فروش کبوتر چلچله افسونگر -نژادی نادر و کمیاب است و بیشتر به رنگ سیاه و سفید دیده می شود پاها پردار بوده و پرهای زیاد آن باعث شکسته شدن تخم های پرنده می شود به همین علت بهتر است که تخم های لقاح شده این گونه را برداشته و در زیر گونه های دیگر گذاشت و بدین وسیله از این نژاد جوجه گرفت بال ها و پرهای پا و قسمتی از پرهای دم به رنگ سیاه است و بر روی سر پرنده لکه ای سیاه دیده می شود بر روی پس سر پرنده نیز کاکلی کوچک وجود دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,