شهر حیوانات

فروش کبوتر درشت کوتوله

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر درشت کوتوله

فروش کبوتر درشت کوتوله - این نژاد سنگین وزن ترین کبوتر است وزن پرنده بالغ آن در حدود 5/1 کیلوگرم است و رنگ های متفاوتی دارد که بیشتر به رنگ سفید است و گاهی نیز آمیزه ای از دو رنگ و یا بیشتر است این نژاد سالیانه 4 تا 6 جفت جوجه می دهد و وزن هر جفت جوجه آن 5/1 تا 2 کیلوگرم است این نژاد بدنی کشیده و سینه ای عمیق و قدی کوتاه و پاهایی کوچک و نیرومند دارد بدن پرگوشت آن برای تغذیه آدمی مورد استفاده قرار می گیرد و از نژادهای گوشتی کبوتر به شمار می رود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,