شهر حیوانات

فروش کبوتر کلاه دار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر کلاه دار

فروش کبوتر کلاه دار - این نژاد به رنگ های سیاه و قهوه ای نیز وجود دارد و در پس سر خود کاکل دارد و رنگ پیشانی تا سر به رنگ قهوه ای است و به همین علت به آن کلاه دار می گویند و معمولاً رنگ سر و دم آن یکسان است این نژاد جزو کبوترهای تزیینی و نمایشی است و در بسیاری از نمایشگاه های بین المللی حضور داشته است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,