شهر حیوانات

فروش کبوتر راهبه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر راهبه

فروش کبوتر راهبه - کبوتر زیبایی است که معمولاً به دو رنگ دیده می شود و معمولاً به دو رنگ سیاه و سفید و یا سرخ و سفید است و در همه حال رنگ بدن شکم و بال سفید بوده و رنگ سر و گردن و گلو به رنگ مشکی یا سرخ می باشد این کبوتر در پس سر خود کاکلی کوچک دارد که معمولاً کاکل آن به رنگ سفید است دم پرنده به رنگ مشکی و یا سرخ است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,