باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر بوف کهن آلمانی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر بوف کهن آلمانی

فروش کبوتر بوف کهن آلمانی - این نژاد یکی از نژادهای قدیمی آلمانی است که جثه ای کوچک دارد و از مشخصات آن منقار بسیار کوچک و ساق پای کوتاه و کاکل پس سر است چشمان پرنده کوچک و سرخ رنگ است رنگ بال ها معمولاً با رنگ بدن متفاوت است ولی غالباً این کبوتر دو رنگه می باشد و به رنگ های مختلف دیده می شود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,