باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر غلتان شرقی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر غلتان شرقی

فروش کبوتر غلتان شرقی - کبوتر غلتان شرقی کبوتری نمایشی از خانواده کبوترهای غلتان است این نمایش شامل معلق پشتک در هنگام پرواز است و در برخی اوقات این کار پرنده کاملاً از روی رقابت می باشد این گونه کبوتر مورد علاقه وافر پرورش دهندگان کبوتر می باشد زیرا که با معلق زدن خود در آسمان باعث شادی و نشاط کبوترداران می گردد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,