باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر دمنده برونر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر دمنده برونر

فروش کبوتر دمنده برونر - کبوتر دمنده برونر یکی از زیباترین انواع کبوترهای دمنده است که معروفیت جهانی دارد و در بسیاری از نمایشگاه های بین المللی شرکت می نماید این نوع کبوتر در مقایسه با سایر گونه های کبوتر دمنده قدرت بیشتری برای دمیدن در چینه دان خود دارد و پاهای آن کشیده تر است رنگ های مختلف و متنوعی دارد و برخی از آن ها شبیه کبوتر چاهی می باشند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,