باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر معلق زن کازان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر معلق زن کازان

فروش کبوتر معلق زن کازان - این کبوتر بومی شهر کازان است که شهری در فاصله 400 کیلومتری شرق مسکو است و یکی از شهرهای بزرگ روسیه به شمار می رود کبوتر کازان دم پر پشتی دارد و معمولاً بال هایش را پایین تر از دم قرار می دهد این گونه به رنگ ها و اندازه های مختلف و آرایش های مختلف دیده می شود سر پرنده گرد و منقار متوسطی دارد که کمی رو به پایین است گردن زیبا و همانند گردن قو قوس دارد سینه گرد و پر دارد و پرنده آن را رو به بالا می گیرد بال ها کوتاه و افتاده است و دم کوتاه است و 12 تا 16 پر دارد و معمولاً کبوتر آن را به صورت ایستاده نگاه می دارد پاها کوتاه و کوچک بوده و با پرهای بلندی پوشانده شده است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,