آگهی خرید سگ

فروش کبوتر معلق زن غرب انگلستان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر معلق زن غرب انگلستان

فروش کبوتر معلق زن غرب انگلستان - این کبوتر بومی غرب انگلستان است و به معلق زن مشهور است در برخی از انواع آن سراسر بدن مشکی بوده و لکه های سفید متعددی در همه جای بدن مشاهده می شود و در انواع دیگر سراسر بدن سفید بوده و لکه های مشکی متعدد در همه جای بدن دیده می شود پاها پردار بوده و معمولاً پرهای پا بلند و انبوه هستند جثه آن کوچک است و در هنگام پرواز اقدام به حرکات نمایشی و معلق زدن می نماید

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,