پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش کبوتر معلق زن ترکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر معلق زن ترکی

فروش کبوتر معلق زن ترکی - این کبوتر را در زبان ترکی تکلا گویند منشأ این کبوتر منطقه مرکزی آسیا است که امروزه به آن مغولستان می گویند و این کبوتر توسط قبایل چادرنشین ترک نگهداری می شد که امروزه مناطق سکونت آنان بخشی از سیبری را تشکیل می دهد و در غرب چین و قزاقستان قرار دارد این نژاد در قرن دهم به وسیله برخی از سربازان ترک به خاورمیانه برده شد و برای سرگرمی سلاطین بویژه سلاطین سلجوقی که بر ایران و عراق حکومت می کردند مورد استفاده قرار گرفت و پس از سقوط بغداد در سال 1055 م توسط مغولان این کبوتر وارد کشورهای عربی شد و امروزه این نژاد در کشورهای عراق ایران سوریه و ارمنستان شناخته شده است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

فروش کبوتر معلق زن ترکی