باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر شاهی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر شاهی

فروش کبوتر شاهی - نژادی آمریکایی است که از آن گونه هایی به رنگ های سفید نقره ای آبی تیره سرخ و زرد وجود دارد معمول ترین آن ها گونه سفید است گونه مذکور از تلاقی دو نژاد سفید مالت و سفید دوشس به وجود آمده است وزن کبوتر نر بالغ در حدود 900 گرم و کبوتر ماده بالغ در حدود 750 گرم و وزن هر جفت جوجه بین 900 تا 1350 گرم است این نژاد سالیانه 8 تا 15 جفت جوجه می دهد در سال 1940 در آمریکا گونه ای از این نژاد به نام کبوتر شاهی شناسا پرورش داده شد که از محسنات آن توانایی شناخت نر و ماده گی کبوتر از روی صفات ظاهری است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,