شهر حیوانات

فروش کبوتر فرشته

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر فرشته

فروش کبوتر فرشته - کبوتر زیبایی است که سرتاسر بدن آن را از دو رنگ تشکیل یافته و این رنگ ها می تواند سرخ و مشکی سرخ و سفید و یا سفید و قهوه ای باشد معمولاً رنگ سر و گردن و سینه و شکم و زیر شکم یک رنگ بوده و رنگ بال و دم ها نیز متفاوت با سایر اجزای بدن است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,