باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر پا پر انگلیسی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر پا پر انگلیسی

فروش کبوتر پا پر انگلیسی - نوک های این نژاد معمولاً دراز است و رنگ چشم آن سفید سیاه و یا زرد رنگ است و پاهای آن را پرهای بلندی می پوشاند و از مشخصات ممیزه آن وجود دو خط رنگی بر روی بال است این نژاد به رنگ های نیلگون سرخ آردی قهوه ای خاکستری روشن زرد لیمویی سیاه سفید و خاکستری دیده می شود خاستگاه این نژاد انگلستان بوده و در کشورهای عربی به نژاد ترکی معروف است زیرا که این نژاد در آغاز وارد ترکیه گردید و بعدها از طریق ترکیه وارد سایر کشورهای عربی گردید

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,